Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Σάββατο 28 Μαΐου 2016

ΕΝΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΕΥΖΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΟ 1919

                         29η Μαΐου 1543-29η Μαΐου 2016. Μνήμη Ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως


Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Πηνελόπης Δέλτα δημοσιεύτηκε, (βλ. Νικόλαος Πλαστήρας, Ἐκσρτατεία Οὐκρανίας 1919. Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933,. Ἀλληλογραφία, [Ἀρχεῖο τῆς Π. Σ. Δέλτα], ἐκδ. Ἑρμῆς, Ἀθήνα 1989) μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ χειρόγραφο τοῦ Νικολάου Πλαστήρα ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τῆς Οὐκρανίας τὸ 1919. 

Κατὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ ρωσσικοῦ ἀτμοπλοίου «Αὐτοκράτωρ Νικόλαος» στὸ ὁποῖο ἐπέβαινε τὸ ἑλληνικὸ σύνταγμα ὑπὸ τὸν ἀγραφιώτη  στρατιωτικὸ καὶ μετάπειτα πολιτικό (πρωθυπουργό) Νικόλαο  Πλαστήρα (Μορφοβούνι Ἀγράφων 1883-Ἀθήνα 1953), τὸ πλοῖο ἀγκυροβόλησε στὸν Γαλατᾶ ὁ συνταγματάρχης Κ. Μανέτας, ὁ Νικ. Πλαστήρας καὶ ἕνας «εὐσταλὴς δεκανέας εὔζωνας ἀπὸ τὸ Καρπενήσι, ποὺ γνώριζε τὴν Πόλη ἀπὸ πρίν», ἐξῆλθαν καὶ περιηγήθηκαν στὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Ὁ Νικόλαος Πλαστήρας βαθιὰ συγκινημένος καταθέτει γραπτὰ τὴν μαρτυρία του:


                                                      Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης 


2 σχόλια:

  1. Πολλή ενδιαφέρουσα η ανάρτηση. Συνεχίστε να ταξιδευετε στον αστερισμό της Μνημοσύνης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ἀνύστακτη ἄς ἀπομείνει ἡ Μνήμη μας, γιατὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε πὼς ἡ ΑΛΩΣΗ ὕφανε ἕνα χιτῶνα στὸ Νεό Ἑλληνισμὸ πλουμισμένο μὲ στερὰ Πίστη, Πολιτισμό καὶ Ἁγιοσύνη. Προσκυνοῦμε τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας καὶ παραδειγματιζόμαστε ἀπὸ τὴν Ἀρετή τους καὶ τὴν ἀταλαντευτο Ἑλληνορθοδοξία τους. π.κ.ν.κ

      Διαγραφή