Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ellinomouseionagrafon.blogspot

Στὶς 27 Σεπτεμβίου ἐ. ἔ. συμπληρώνεται ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἱστολογίου μας στὸ διαδίκτυο. 

Εὐχαριστοῦμε τὰ μέλη, τοὺς καλοὺς φίλους, τοὺς εὐμενεῖς ἀναγνῶστες καὶ τοὺς προθύμους συνεργάτες μας γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη, τὴν ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέρον τους καὶ κυρίως τὴν κατανόησή τους γιὰ  τὶς πολλὲς ἐλλείψεις καὶ τὰ λάθη μας ὅλον αὐτὸν τὸν χρόνο, στὴν προσπάθειά μας νὰ ψηλαφήσουμε τὸ παρελθόν, τὸ παρελθὸν τοῦ μέλλοντος καὶ τὸ μέλλον ἑνὸς ἄλλου παρελθόντος.

3 σχόλια:

  1. Παντοτεινη ἡ εὐχλη μας: νὰ τὰ ὑπερχιλιάσετε. π.κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλές καί διαχρονικές διαδικτυακές διαδρομές πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τῶν μεγάλων μορφῶν πού λάμπρυναν τόν εὐλογημένο τόπο τῶν Ἀγράφων, μορφές τίς ὁποῖες μέ τόν καλύτερο τρόπο ἀναδεικνύετε μέσα ἀπό τό ἰστολόγιό σας. Πολλἔς εὐχές ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή