Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ (1850-25 Ὀκτωβρίου 1929)

Ἐκοιμήθη ὁ μοναχὸς Ἀνδρόνικος

Σὰν σήμερα, στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1929 ἐκοιμήθη στὴ γενέτειρά του Σκιάθο ὁ μοναχὸς Ἀνδρόνικος, κατὰ κόσμον Ἀλέξανδρος Δ. Μωραϊτίδης


Ὁ διηγηματογράφος, δημοσιογράφος, θεατρικὸς συγγραφέας, μεταφραστὴς καὶ δοκιμιογράφος Ἀλ. Μωραϊτίδης εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Καρπενήσι καὶ περιγράφει σὲ ταξιδιωτικό του κείμενο στὴν ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» στὶς 15 Ἰανουαρίου 1902 τὸ περιπετειῶδες ταξίδι του. Ἐπίσης, ὁ ληξίαρχος καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια δήμαρχος Σκιάθου, Φιλοκλῆς Γεωργιάδης, ποὺ ὑπογράφει τὸ πιστοποιητικὸ θανάτου του, εἶχε νυμφευθεῖ τὴν ἀγραφιώτισσα Μαρίκα Χ. Φραγκίστα, ἐγγονὴ τοῦ Γιάννη Φραγκίστα ἀπὸ τὰ Ἄγραφα, συμπολεμιστὴ τοῦ Κατσαντώνη καὶ ἀγωνιστὴ τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, γιὰ τὴν ὁποία εἶχε γράψει μικρὴ νεκρολογία ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (βλ. περισσότερα: http://ellinomouseionagrafon.blogspot.gr/2014/10/1911-1984.html     σ. 33, σημ. 19) 


Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου