Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

28 OKTΩΒΡΙΟΥ 1940

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ

Ἀπὸ τὶς 28 Ὀκτωβρίου  ἕως τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1940 πάνω στοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους τοῦ Σμόλικα κα τοῦ Γράμμου, ὀχτὼ Ἑλληνικοὶ λόχοι πέτυχαν ἕναν ἀληθινὸ ἄθλο: νὰ μὴν ἐπιτρέψουν νὰ παραβιασθεῖ  ἑλληνικὸ ἔδαφος  μήκους 70 χιλιομέτρων  καὶ βάθους 15 χιλιομέτρων. Τιμώντας τὴν ἐπέτειο τῆς ἐποποιΐας τῆς Πίνδου τοῦ 1940-41 τὸ ἱστολόγιό μας, ellinomouseionagrafon.blogspot, παρουσιάζει ἕνα ὀπτικὸ ἱστορικὸ τεκμήριο  μὲ τὸν βετεράνο τῶν πρώτων αὐτῶν ἡμερῶν τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ ἔπους τοῦ ᾿ 40, Ἰωάννη Βασ. Τσιώλη (1917 - †20 Ἰουνίου 2013). 
 
Ἰωάννης Βασ.  Τσιώλης († 20 - 6 – 2013)
Εἶναι μία ταινία διαρκείας 1 λεπτοῦ καὶ 30΄΄   μέρος μιᾶς μεγάλης συνομιλίας μιᾶς ὥρας περίπου ποὺ εἴχαμε στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2011‒ ὅπου περιγράφει καὶ ἀναφέρει ὡς προσωπικὴ μαρτυρία τὴν κατάληψη τῆς Πρεμετῆς καὶ τοῦ ὑψώματος 1.200.


(Ὅσοι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ἐδῶ τὸ βίντεο μποροῦν νὰ τὸ δοῦν σ᾿ αὐτὸν τὸν σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=wGrQO5ZEabE)

  Ἐφέτος ἀπὸ τὴν Πανευρυτανικὴ Ἕνωση κυκλοφόρησε καὶ τὸ βιβλίο σταθμὸς στὴν θυσιαστικὴ προσφορὰ τῶν Εὐρυτάνων, τῶν Ἀγραφιωτῶν στὸ ἔπος τοῦ 1940-41. Ἕνα αἰώνιο μνημόσυνο στοὺς ἐξ Εὐρυτανίας ἡρωϊκὰ πεσόντες  ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, στέλνοντας μιὰν διαφορετικὴ πρόταση πολιτισμοῦ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη
  
Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου
τοῦ κ. Κων/νου Παπαδοπούλου
ΝΕΚΡΟΙ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΕΣ

Εἶναι ἕνα βιβλίο ποὺ γράφτηκε μὲ κόπο καὶ μόχθο πολυετῆ· μὲ ὑπομονὴ καὶ ἔρευνα ἐνδελεχῆ ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτικὸ καὶ συγγραφέα του Κωνσταντῖνο Ἀντ. Παπαδόπουλο ἐκ Δομνίστας Εὐρυτανίας. Μὲ τὸ πόνημά του αὐτὸ συγγραφέας καὶ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ μνήμη διακονεῖ ἀλλὰ καὶ τὴν τιμὴ τῆς θυσίας τῶν πεσόντων ἡρώων καταξιώνει καὶ παραδίδει στὶς ἑπόμενες γενεές, ὡς πρότυπα ἀγάπης θυσιαστικῆς γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερία μὲ ὁδηγὸ καὶ πίστη  στὴν ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ τόπου μας. Μεταξὺ ὅλων τῶν πεσόντων καταχωρίζονται ‒μὲ ὅσα στοιχεῖα γιὰ τὶς ἡρωϊκὲς πράξεις τους συνέλεξε ὁ κ. Κων. Παπαδόπουλος‒,  καὶ οἱ ἐκ Μεγάλων Βραγγιανῶν καταγόμενοι πέντε πεσόντες: Ἀλεξάκης Γεώργιος τοῦ Νικολάου, Ἰωάννου Παναγιώτης τοῦ Νικολάου, Κόρκος Ἀλέξανδρος τοῦ Ἀλεξάνδρου, Κραββαρίτης Παναγιώτης τοῦ Γεωργίου καὶ Στοῦμπος Βασίλειος τοῦ Βασιλείου
  
Οἱ ἐκ Μεγάλων Βραγγιανῶν πεσόντες
Ἀποτελοῦν τὴν προσφορὰ αἵματος τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν, τοῦ τόπου τοῦ  «Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων», στὴν ἐπίτευξη τοῦ «Θαύματος» τοῦ ᾿40.
Τὸ Ἡρῶον πεσόντων τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν


Γεώργιος Ν. Ἀλεξάκης  († 6 - 3 - 1941)


Ἰωάννου Νικ. Παναγιώτης, λοχίας τοῦ 51ου Συντάγματος πεζικοῦ, φονευθεὶς κατὰ τὴ μάχη τῆς Λυκοράχης τὴν 1η Νοεμβρίου 1940Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης


          

2 σχόλια:

  1. Εἶναι τὸ καλύτερο μνημοσυνο. Ἰδιάιτερα γιὰ ὅσους συνειδητοποιοῦν τὶ σημαίνει θυσία καὶ συναμα πὼς γραφεται ἡ Ἱστορία. π.κ. ν. κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εἶναι τὸ καλύτερο μνημοσυνο. Ἰδιάιτερα γιὰ ὅσους συνειδητοποιοῦν τὶ σημαίνει θυσία καὶ συναμα πὼς γραφεται ἡ Ἱστορία. π.κ. ν. κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή