Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Μνήμη Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου


Τὴν Δευτέρα 7 Ἰουνίου 2021 τιμήθηκε, στὴ γενέτειρά του, ἡ μνήμη τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου (Mεγ. Βραγγιανά, 1654-7 Ἰουν. 1729) μὲ Θεία Λειτουργία στὸ ναΰδριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ μὲ ἱερουργὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ, ἱεροψάλτες τὸν Περικλῆ Ἀντωνίου καὶ τὸν Γεώργιο Μαντζιάρα καὶ μὲ τὴν παρουσία ἀρκετῶν πιστῶν ποὺ εὐλαβοῦνται τὴν μνήμη του. Παρὼν καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Κοινοτικοῦ διαμερίσματος Μεγ. Βραγγιανῶν Γεώργιος Θ. Ἀργυρίου. Στοὺς πιστοὺς διανεμήθηκε ἀπὸ τὸν κατὰ πάντα φιλότιμο καὶ ἐπιμελέστατο ἐπίτροπο τῆς ἐνορίας Μεγ. Βραγγιανῶν, Ἀριστείδη Θ. Τσιώλη
τὸ δελτάριο τοῦ Γορδίου καὶ γλυκύσματα προσφορὰ τοῦ συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος».

Κατόπιν, ὁ ἱερέας δεξιώθηκε στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ναοῦ  τοὺς παρευρισκομένους, μὲ ἀναψυκτικὰ καὶ γλυκά.

   


                                                                                                                  Κ.Σπ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου