Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

ΦΩΤΟΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ... ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ

 

Φωτομνῆμες ποὺ μᾶς ταξιδεύουν... στὰ Μεγ. Βραγγιανά

Ἀπὸ τὸ φύλλο 84 (Ὀκτ.-Νοέ.-Δεκ. 2020) ἡ ἐφημερίδα «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ)» καθιερώνει μία νέα στήλη, ὅπου θὰ δημοσιεύονται φωτογραφίες ἀπὸ τὸ παρελθὸν τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του, πάντα κατὰ τὶς δυνάμεις μαςμὲ τὸν ἀνάλογο σχολιασμό καὶ μὲ τὴν βοήθεια ὅλων. Ὅσοι ἔχουν φωτογραφικὸ ὑλικὸ παλαιoτέρων χρόνων ἂς ἐπικοινωνήσουν στὸ τηλ: 6978928189 γιὰ περαιτέρω συνεννόηση. Εἶναι ἕνα ἐρέθισμα γιὰ τὴν συλλογὴ φωτογραφιῶν μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἐκδοθεῖ ἕνα λεύκωμα μὲ τὴ φωτογραφικὴ ἱστορία τοῦ τόπου μας.

Στρατιῶτες ἀπὸ τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ περὶ τὸ 1950.

Ἐξ ἀριστερῶν:

Παναγιώτης Στοῦμπος τοῦ Πέτρου καὶ τῆς Μαρίας (Κουστέσα 10.5.1924-Σεπ. 2016)

Παναγιώτης Παρθένης τοῦ Θεοδώρου καὶ τῆς Βασιλικῆς (7.6.1920-15.8.2010)

Στέφανος Τσιώλης τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς Ἑλένης  (1920-2002)

 Εὐάγγελος (Ἄγγελος) Χρήστου  τοῦ Χρήστου καὶ τῆς Ἀλεξάνδρας (6.8.1924-25.9.2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου