Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Σινε-ΤΥΡΒΗ 16

 


Χριστούγεννα 2020

Ἀπὸ τὴν θρυλικὴ πλέον Φαιδρὰ Συντεχνία τῶν Γρεβενῶν κυκλοφορήθηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 16 ΤΥΡΒΗ, τὸ χαριτολογικὸ καλλίμορφο δίφυλλο ἔντυπο διαστάσεων 488Χ330 mm, τὸ ὁποῖο αὐτὴ τὴ φορὰ ἔχει ἀποκλειστικῶς κινηματογραφικὴ θεματική. Τὸ Ἀγραφιώτικο ἐνδιαφέρον τοῦ διφύλλου δὲν εἶναι φυσικὰ κινηματογραφικό, καθὼς αὐτὸ τὸ ἀγαθό ὅπως καὶ ἄλλα πολλά δὲν ἔχει κάνει ἀκόμη τὴν


ἐμφάνισή του στὰ Ἀγραφα, καὶ δὲν φαίνεται πὼς ὑπάρχει πιθανότης νὰ ἐμφανιστεῖ στὸ ἐγγὺς ὁρατὸ μέλλον. Κινηματογραφικῶς, παρθένος τόπος τὰ Ἄγραφα. Μόνο τὸ Θέατρο Σκιῶν ἔχει καταφέρει νὰ ἐκπορθήσει τὶς γειτονιὲς τοῦ Κατσαντώνη. Μόνο ὁ ἀείμνηστος μπαρμπα-Λάμπρος Κοντογούνης ἔγινε ἥρωας ταινίας τεκμηρίωσης στὸ πρόσφατο παρελθόν. Ὅμως, οἱ πολυμήχανοι Ἀγραφιῶτες εἰσόδευσαν μὲ τὸν τρόπο τους στὸ φιλοσκωπτικὸν ἔντυπο. Ἔτσι, ἡ ΤΥΡΒΗ τιμᾶται, τοὐλάχιστον κατὰ τὸ ἥμισυ, Ἀγραφιώτικα: ἤγουν ἓν κρασοβόλιον Σκοπέλου καὶ ἓν κογχλιάριον τσαλαφουτίου Ἀγράφων. Ἀλλά, ἐπίσης, στοὺς ἀρθρογράφους τῆς στήλης συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ συνεργάτης τοῦ ἱστολογίου, Ντῖνος Ἀγραφιώτης ὁ ἐλάχιστος. Μὲ τὸ σπαθί μας λοιπὸν ἀναρτοῦμεν, σὲ φωτογραφικὴ μορφή, τὸ καλὸ ἔντυπο καὶ δημοσιεύουμε τὸν ἠλεκτρονικὸ σύνδεσμο μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦν νὰ ἀποθηκεύσουν τὴν ΤΥΡΒΗ, οἱ ἀναγνῶστες της, σὲ ἀρχεῖο μὲ τὴν μορφὴ pdf. Καλὴ ἀνάγνωση στοὺς σινεφὶλ φίλους τοῦ ἱστολογίου μας, Ἀγραφιῶτες καὶ μή.

Κ. Σπ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου