Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ (1900)


Πανηγυρίζει, αὔριο, 6 Δεκεμβρίου,  μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, τὸ ναΰδριο τοῦ ἁγ. Νικολάου, στὴ θέση Ράχη τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν: στὸν αὐχένα τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Καρδίτσα. Βρίσκεται, ‒ὑπεράνω τῶν  νεφελῶν‒ σὲ ὑψόμετρο 1600 μ., χτισμένο τὸ 1900 μὲ χορηγία τῶν θερινῶν κτηνοτρόφων τοῦ τόπου. Ἰδιαίτερο ἀρχιτεκτονικό του γνώρισμα ἡ θολωτὴ  πέτρινη καμάρα τῆς ὀροφῆς του, παρόμοιας  τεχνικῆς μὲ ἐκείνη τῶν γεφυριῶν.
 Παρὰ τὶς καιρικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ τόπου, μὲ πρωτοβουλία, φροντίδα καὶ μέριμνα τοῦ ἐφημερίου τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν π. Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ, τοῦ ἱεροψάλτη Περικλῆ Ἀντωνίου καὶ τοῦ ἐπιτρόπου Ἀριστείδη Θ. Τσιώλη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 5 Δεκ. 2019, στὶς 4:30 μ.μ. ὁ ἑσπερινὸς καὶ στὶς 6 Δεκ. 7:00-9:30 π. μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία μετ’ Ἀρτοκλασίας. Ὅσοι πιστοὶ τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ τόπου, προσέλθετε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου