Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ΚΟΖΑΝΗ, 7-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018. Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)


Στὴν Κοζάνη, τὸ τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιεῖται τὸ Γ΄ Συνέδριο Τοπικῆς Ἱστορίας μὲ διοργανώτρια τὴν Κοβεντάρειο Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Κοζάνης σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Δυτικομακεδονικῶν Μελετῶν. Τὸ «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων» πηγαίνει στὴν Κοζάνη, καθὼς στὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου περιλαμβάνεται ἡ εἰσήγηση:

Ὁ παιδαγωγὸς Ζήσης Ἀγραφιώτης (Κοζάνη 1856-Πειραιᾶς1936). Ἀπὸ τὰ Ἀγραφιώτικα τῆς Κοζάνης, στὸ «Λύκειον Ζήση Ἀγραφιώτου ἐν Πειραιεῖ»

Ὁ Κοζανίτης Ζήσης Ν. Ἀγραφιώτης, μὲ ἀπώτερη καταγωγὴ ἀπὸ τὰ Ἄγραφα, ἀφοῦ μαθαίνει τὰ ἐγκύκλια Γράμματα στὴν Κοζάνη, σπουδάζει μὲ ὑποτροφία στὴν Ἀθήνα καὶ ἱδρύει στὸν Πειραιᾶ, στὸ μεγάλο λιμάνι τῆς χώρας, μία σπουδαία σχολικὴ μονάδα τὸ «Λύκειον Ζήση Ἀγραφιώτου» μὲ τὴν ἐπωνυμία  ‘‘Ὁ Πλάτων’’. Ἀπ᾿ τὸ ὀροπέδιο ἀνάμεσα Βερμίου καὶ Πιερίων στὰ γλαυκὰ τοῦ Σαρωνικοῦ νερά, γιὰ πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια ὁ Ζ. Ἀ. πάλαιψε νὰ φωτίσει καὶ νὰ καθοδηγήσει τὶς νέες γεννιὲς μὲ τοὺς ἐκλεκτότερους δασκάλους τοῦ Πειραιᾶ, καὶ ὄχι μόνον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δεῖ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀποφοίτους τοῦ Λυκείου του, νὰ διατελέσουν σημαντικοὶ παράγοντες τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου καὶ τῆς χώρας.
Τὸ πρόγραμμα:

 


Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου