Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ: 25-27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων: 25-27 Ἰουλίου 2016. Τριήμερον Ἱερόν.
 Ἡ πηγή «Φοντάνα»· ἑκατέρωθέν της τοιχοκολημμένο τὸ τελεταῖο φ. τῆς ἐφ. «ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ».
Tὸ τριήμερο 25 ἕως 27 Ἰουλίου 2016, τιμήθηκε ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, τῆς ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος στοὺς  τρεῖς μεταβυζαντινoὺς ναοὺς τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν.
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι…

Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ θεολόγου
Τὴ Δευτέρα 25 Ἰουλίου στὸν ἱστορικὸ καὶ κατάφορτο ἁγιογραφιῶν ἱ. ν. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μὲ λειτουργὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ καὶ ἱεροψάλτη τὸν Θεοφάνη Θεοδώρου τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τῆς μητέρας τῆς Παναγίας.
Ἀπὸ τὴν ἀρτοκλασία
 τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς 
«ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Εὐγενίου»

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ὁ πανηγυρικὸς ἑόρτιοςἑσπερινὸς μετ᾿ ἀρτοκλασίαςκαὶ Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος,
  καὶ τὴν Τρίτη τὸ πρωΐ, στὶς 26 Ἰουλίου, , ὁ Ὀρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῆς παρθενομάρτυρος ἁγίας Παρασκευῆς, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν· εἴχαμε τὸ προνόμιο τῆς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας μετὰ Θείου κηρύγματοςστὸ καθολικὸ τῆς πάλαι ποτὲ ἱ. μ. Ἁγίας Παρασκευῆς τῶν Βραγγιανῶν μὲ τὴν παρουσία τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου. 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
Συλλειτουργοί του ὁ τέως ἐφημέριος  τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν ὁ π. Παναγιώτης Τσιώλης καὶ ὁ νῦν ἐφημέριος π. Κωνσταντῖνος Κουτσουπιᾶς, ὁ π. Κωνσταντῖνος Δ. Τσιώλης μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Βαλάρι τῶν Βραγγιανῶν, ὁ ἐφημέριος τοῦ Τροβάτου π. Βαρσανούφιος καὶ ὁ ἱερομόναχος π. Ἱλαρίων ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τῶν Ἀγράφων.

Ὁ μητροπολίτης κ. Γεώργιος
καὶ οἱ ἱεροψάλτες:  Θεοφ. Θεοδώρου,
Περικλῆς Ἀντωνίου, Χρῆστος Τσιάρας


Ἱεροψάλτες ἦσαν οἱ: Γεώργιος Θεοδώρου, Θεοφάνης Θεοδώρου, Περικλῆς Ἀντωνίου, Κωνσταντῖνος Πολονύφης, Χρῆστος Τσιάρας. Παρόντες καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλῆς, ὁ περιφ. Σύμβουλος Λάμπρος Τσιτσάνης καὶ ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος κ. Λάμπρος Ζαμπάκας. 
π. Παναγιώτης Τσιώλης
Τὴ φροντίδα τοῦ χώρου καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῆς ἑορτῆς εἶχε ὁ ἐπίτροπος Ἀριστείδης Θ. Τσιώλης. Στὸν κηρυγματικό του λόγο ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸν βίο καὶ τὰ θαύματα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καὶ πὼς τὸ παράδειγμα τῆς πίστεως καὶ τῶν ἀρετῶν της πρέπει νὰ λειτουργεῖ ὡς πρότυπο ἀγώνα καὶ μαρτυρίου πίστεως στοὺς σημερινοὺς καιρούς.
Τὸ θεῖο κήρυγμα τοῦ μητροπολίτου Καρπενησίου στὴν Ἁγ. Παρασκευὴ Μεγ. Βραγγιανῶν, 26 Ἰουλίου 2016 (VIDEO)

 Ὁ ἐφημέριος τῶν Βραγγιανῶν π. Κωνσατντῖνος καλωσόρισε τὸν νέο ποιμενάρχη καὶ τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο τοὺς τόμους τῆς Ἀλληλογραφίας τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου.
Ὁ μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος
Τὸν νέο Μητροπολίτη καλωσόρισε καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» κ. Γεώργιος Χρήστου ὁ ὁποῖος ἐκ μέρους τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου τοῦ προσέφερε μία εἰκόνα τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου φιλοτεχνημένη μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς παλαίωσης ἀπὸ τὴν κ. Ἀγγελικὴ Ἀποστόλου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου 
Ἐκ μέρους τῶν ἐνοριτῶν προσφώνησε τὸν σεβασμιώτατο κ. Γεώργιο ὁ ἐκπαιδευτικὸς κ. Νικ. Ἀλεξάκης. 
Μετάληψις
Λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῆς   ἁγ.  Παρασκευῆς
Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τοὺς συλλειτουργούς του ὑποδέχθηκαν τὸ ποίμνιο τῆς περιοχῆς στὸ νέο ἀρχονταρίκι τοῦ Ναοῦ ἔργο τοῦ ἐφημερίου καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐνορίας τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν. 
Ἁγία Παρασκευή: ἔξοδος τῆς εἰκόνος πρὸς προσκύνησιν
Στοὺς προσκυνητές, μὲ μέριμνα καὶ δαπάνη τῆς Ἐνορίας καὶ τοῦ Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» διανεμήθηκε ψηφιακὸς δίσκος (DVD) μὲ τὸν λόγο τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητὴ Ἀθανασίου Παλιούρα γιὰ τὸ «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων». Ἀκολούθησε τὸ ψυχαγωγικὸ μέρος τῆς πανηγύρεως στὸν χῶρο τῆς πηγῆς «Φοντάνα».
Ὁ χορός. 
  Ὑπὸ βροχήν ‒καλοκαιρινὴ μπόρα‒ τελέστηκε ὁ ἑσπερινὸς τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος στὸν ἀρχαιότερο (μέσα 16ου αἰ.) ναὸ τοῦ τόπου, τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸν συνοικισμὸ Στανάδες, ἐνῶ τὴν ἑπομένη τὸ μυστήριο τῆς Θεία Εὐχαριστίας εἶχε ‒μετὰ τὸν πανηγυρικὸ χαρακτῆρα τῆς προηγουμένης ἡμέρας‒, κατανυκτικὸ περιεχόμενο μὲ τὴν παραδοσιακὴ βυζαντινὴ μελίρρυτη ψαλτικὴ τοῦ ἱεροψάλτη Γεωργίου Θεοδώρου συμψάλλοντας μετὰ τοῦ Θεοφάνη Θεοδώρου καὶ τοῦ Περικλῆ Ἀντωνίου. 
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου· συνοικισμὸς Στανᾶδες

Μετὰ τὴν ἀπόλυση ὁλοκληρώθηκε, μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ εὐχῶν γιὰ Χρόνια Πολλά, στὸν θαυμάσιο αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ, τὸ θερινὸ λειτουργικὸ καὶ προσκυνηματικὸ τριήμερον ἱερόν.
 Ὁ ἱεροψάλτης Θεοφ. Θεοδώρου στὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα  στὸν Ἅγιο Δημήτριο 

Ἐκ τῶν ἔσω στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Οἱ Ἀγραφιῶτες καὶ οἱ ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ λειτουργηθοῦν καὶ στοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἱστορικοὺς ναοὺς τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν ‒τόπους λατρείας τοῦ Ὑψίστου ἀλλὰ καὶ σπουδῆς τῶν Γραμμάτων‒ οἱ ὁποῖοι φέρουν στὸ «σῶμα» τους τὶς προσευχές, τὶς δεήσεις, τὶς χαρές, τὰ δάκρυα, τὴ χαρμολύπη αἰώνων· τὴ λειτουργική, κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῶν κατοίκων τοῦ χώρου τοῦ «Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων».

                                                              Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ δεῖτε τὸ βίντεο μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου καὶ  ἐδῶ 

1 σχόλιο: