Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης : Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

1Μαΐου 1902
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης                  

 Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

Τὸ ἱστολόγιο ellinomouseionagrafon.blogspot.com εὔχεται καλὸν μῆνα, καλὴ πρωτομαγιά, μὲ ἕνα (ἀθησαύριστο) πρωτομαγιάτικο δημοσίευμα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη (Σκιάθος 1850-1929) τῆς 1ης Μαΐου 1902. Ὁ Σκιαθίτης λόγιος εἶχε ὲπισκεφθεῖ τὸ Καρπενήσι καὶ περιγράφει τὸ ταξίδι καὶ τὴν πρωτεύουσα πόλη τῆς Εὐρυτανίας στὰ ταξιδιωτικά του κείμενα. Ἐπίσης στὸ ἔργο του σχολιάζει τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης, ἐνῶ γνώριζε προσωπικὰ τὸν Καρπενησιώτη λογοτέχνη καὶ Ἀκαδημαϊκὸ Ζαχαρία Παπαντωνίου (Καρπενήσι 1877-Ἀθήνα 1940).
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

 

2 σχόλια:

 1. Πολὺ συγκινητικὴ ἡ παραθεση τοῦ δημοσιεύματος τοῦ ἀλησμόνητου, τρυφεροῦ καὶ ἁγιασμένου Γέροντος Ἀνδρονίκου, τοῦ κατὰ κόσμον Ἀλεξανδρου Μωραϊτίδου. Εἶχε ζήσει στὴ Σκιάθο στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ καὶ βίωσε τὰ ἀγνὰ Ἑλληνορθόδοξα ἤθη καὶ ἔθιμα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἐντοπίσει στὰ διηγήματα καὶ στὰ ὑπέροχα Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα ταξιδιωτικά του.
  Ὄχι ἁπλῶς συγχάιρω, ἀλλ᾿ ὡς Βορειοσποραδίτης εὐγνωμονῶ π. κ. ν. καλλιανός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. π. Κωνσταντῖνε, γιὰ ἐμᾶς, πιὸ συγκινητικὸ ἀκόμη εἶναι τὸ σχόλιο σας, καθὼς προέρχεται ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ συνεχίζετε ἐπάξια, μὲ τὸ πνευματικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ ποιμαντικό σας ἔργο, τὴν λαμπρὴ λόγια παράδοση τῶν Βορείων Σποράδων στὰ ἴχνη, στοὺς δρόμους τῆς γραφῆς, ποὺ ἄνοιξαν οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῶν νεοελληνικῶν Γραμμάτων. Οἱ εὐχές σας δροσίζουν τὰ κατάξερα σωθικά μας· εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε, σὺν τῷ Χριστὸς Ἀνέστη.

   Διαγραφή