Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

ΠΑΣΧΑ 2016

Εὐχὲς πασχαλινὲς «ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο»
Τὸ ἱστολόγιο ellinomouseionagrafon.blogspot.com εὔχεται στὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους του Καλὴ Ἀνάσταση μὲ τὸν ἐπιστολογραφικὸ λόγο τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου. Σὲ ἐπιστολή του ἀπὸ τὰ Βρανιανά, νῦν Μεγ.  Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, στὶς  15 Ἀπριλίου 1718, εὔχεται στοὺς ἀπόδημους Ἀγραφιῶτες τῆς Θεσσαλονίκης: «Ὑγείαν, εὐτυχίαν, σωτηρίαν ψυχῆς καὶ σώματος εὔχομαι σὺν τῷ Χριστὸς Ἀνέστη».
                         Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους, κώδ. 171, σ. 1230. 
«Ὑγείαν, εὐτυχίαν, σωτηρίαν ψυχῆς καὶ σώματος εὔχομαι σὺν τῷ Χριστὸς Ἀνέστη»
                                                                                    Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

1 σχόλιο:

  1. Ἀντευχόμεθα διὰ στόματος τοῦ Παπαδιαμαντικοῦ ἥρωος, τοῦ ποιμένος μπαρμπα-Μηλιοῦ, τοῦ διηγήματος "
    Εξοχικὴ Λαμπρή": "Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθινὸς ὁ Κύριος! Ζῇ καὶ βασιλέυει εἰς παντας τοὺς αἰῶνας..."Ἀμήν π.κ.ν.κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή