Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ (1880-1915)

«Στέφανος Γρανίτσας: 100 χρόνια π τὸν θάνατό του (1915-2015)»

Μεγάλη πιτυχία εχε κδήλωση πο πραγματοποιήθηκε τν Κυριακή, 13-12-2015 στ Πνευματικ Κέντρο Ρουμελιωτν  (Σίνα κα ραχώβης), πο εχε ς θέμα: «Στέφανος Γρανίτσας: 100 χρόνια π τὸν θάνατό του (1915-2015)». Συνδιοργανωτς τς κδήλωσης ταν τ Πνευματικ Κέντρο Ρουμελιωτν, Πανευρυτανικ νωση κα δελφότητα Γρανιτσιωτν «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ». πως εναι γνωστ παρόμοια κδήλωση πραγματοποιήθηκε κα στ Γρανίτσα, γενέτειρα το  Στέφανου Γρανίτσα, στς 13-8-2015, κα στ πλαίσια το 1915 ς  «τους Στέφανου Γρανίτσα», πο νακήρυξε Πανευρυτανικ νωση μ τν εκαιρία τς συμπλήρωσης 100 χρόνων π τὸν  θάνατό του (19215-2015). 
                κδήλωση ξεκίνησε μ χαιρετισμ το Ερυτάνα (π Καστανι Προυσοῦ) Προέδρου το Π.Κ.Ρ. κα Πανεπιστημιακο Καθηγητ κ. Δημητρίου Κουτρούμπα. λόγος στ συνέχεια δόθηκε στν α’ εσηγητ κ. Χαρίλαο Γρανίτσα, πιθεωρητ θνικς Τράπεζας λλάδας, συγγεν τοῦ Στέφανου Γρανίτσα, ποος νέπτυξε τ θέμα: « θνικ κα πολιτικ προσφορ το Στέφανου Γρανίτσα». 
κολούθησε  εσήγηση το μότιμου Καθηγητ το Πανεπιστημίου θηνν κα Προέδρου το Π.Κ.Ρ. κ. Δημητρίου Κουτρούμπα μ θέμα: «Τ ποιητικ ργο το Στέφανου Γρανίτσα». κ. Κουτρούμπας κατ τ διάρκεια τς εσήγησής του κάλεσε στ βμα γι παγγελία 2 ποιημάτων το Γρανίτσα, τν Γρανιτσιώτη θοποι κ. Τάκη Κωνσταντίνου.


   Ἡ τρίτη εσήγηση εχε ς θέμα «Τ πεζογραφικ ργο το Στέφανου Γρανίτσα» κα ναπτύχθηκε π τν Φιλόλογο Καθηγητ κα Πρόεδρο τς Πανευρυτανικς νωσης κ., λία Λιάσκο, ποος, φο παρουσίασε μ συνοπτικ λλ μπεριστατωμένο τρόπο τ  πεζογραφικ ργο το Στέφανου Γρανίτσα κάλεσε στ βμα τν κ. Μάρκο Γκιόλια, ποος συνέγραψε τ μοναδικ ργο  «Τ παντα το Στέφανου Γρανίτσα»,  πο κδόθηκε τ 1970 π τς κδόσεις «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ» το ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΓΑΡΗ. κ. Γκιόλιας ντυπωσίασε τος κροατς μ τ μικρ λλ λίαν μεστ περιεχομένου  ατ παρέμβασή του. Σημειώνεται, τέλος, τι   κ. Γεώργιος Λάγαρης πρόσφερε ς δωρε στν Πανευρυτανικ νωση κα στ μνήμη το πατέρα του μερικ ντίτυπα το παραπάνω μνημειώδους ργου, τ ποῖα θ σταλον σ μεγάλες σχολικς μονάδες κα στς βιβλιοθκες το νομο μας. Κατ τ διάρκεια τς εσήγησής του κ. Λιάσκος κάλεσε τν θοποι κ. Τάκη Κωνσταντίνου στ βμα κα διάβασε ριστοτεχνικ δυ πέροχα κείμενα π «Τ γρια  κα τ μερα το βουνο κα το λόγγου».
τέταρτη κα τελευταία εσήγηση μ θέμα « Στέφανος Γρανίτσας ς κιβωτς πολιτιστικν στοιχείων» ναπτύχθηκε μ πιστημονικ λλ κατανοητ τρόπο π τν Καθηγήτρια Λαογραφίας το Πανεπιστημίου θηνν κ. ννα Παπαμιχαλ – Κουτρούμπα.
Τν λη κδήλωση συντόνισε κ. Κώστας Παπαδόπουλος, ποος στ τέλος τόνισε πς τ θέμα γι τν Στέφανο Γρανίτσα δν ξαντλήθηκε μ τς 4 εσηγήσεις, μως ποκλινόμαστε στ ργο το Μάρκου Γκιόλια, ργο μ τ ποο νταποκρίθηκε  σ να ατημα πλατύτερα θνικ κα πνευματικ γι τν ναστήλωση το Στέφανου Γρανίτσα, λλ κα σ μικρότερες ρευνες πο γιναν παλιότερα π  τν Καθηγητ κ. Παναγιώτη Βλάχο γι τν  θνικ προσφορ το Στέφανου Γρανίτσα λλ κα γι τ λαογραφικ ργο του. λη κδήλωση κλεισε μ σύντομο χαιρετισμ π τν Πρόεδρο τς δελφότητας Γρανιτσιωτν κ. Γεώργιο Μουρτζιάπη.
Τέλος, τν κδήλωση τίμησαν μ τν παρουσία τος π. Πρωθυπουργς κ. ωάννης Γρίβας, ο πρωτοπρεσβύτεροι π. ωάννης Διώτης κα π. Δημήτριος Σκόνδρας,  Ερυτάνας βουλευτς ττικς κ. τ. πουργς κ. θανάσιος Μπούρας, Περιφερειακς Σύμβουλος Ερυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο ντιδήμαρχοι γράφων κ.κ. Θεόδ. Κατσιάδας κα Θεόδ. Τσιάμης, Δημ. Σύμβουλος γράφων κ. Σταμούλης, ο Πανεπιστημιακο καθηγητς κ.κ. Κλεομένης Κουτσούκης (κα Πρόεδρος το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.), λίας Ντζιώρας (κα Πρόεδρος το Μουσειακο Κέντρου  «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»), κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, τ. πουργς κα Βουλευτής,  κα κ. Σπύρος Κυρίτσης, τ. πρύτανης το Γεωπονικο Πανεπιστημίου θηνν, κ. Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος πικρατείας, κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης, τ. Γέν. Δ/ντς το πουργείου Πολιτισμο, Πτέραρχος ἐν ἀ. κ. Παν. Παπαδάκης,   κπρόσωποι τς Ο.Ε.Σ., τς ταιρείας Ερυτάνων πιστημόνων, Πολιτιστικν Συλλόγων το νομο μας κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου