Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΡΕΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

«Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς τῆς Ρεντίνας Ἀγράφων»


Στὶς 22 καὶ 23 Αὐγούστου πραγματοποιεῖται στὴ Ρεντίνα τῶν Ἀγράφων τῆς Καρδίτσης τόπο μὲ σημαντικὰ μνημεῖα πίστεως καὶ πολιτισμοῦ σὲ ἕνα ὑπέροχο φυσικὸ περιβάλλον διήμερο ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς τῆς Ρεντίνας Ἀγράφων». 
Σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου ἀνάδειξη, μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα, τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς διαδρομῆς τοῦ χώρου καὶ τῶν ἀνθρώπων του


Συμφώνως μὲ τὸ πρόγραμμα, μὲ 31 εἰσηγήσεις ποὺ καλύπτουν τὴν ἱστορία τοῦ τόπου ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια μέχρι τὶς μέρες μας, φωτίζονται ἄγνωστες ἀλλὰ καὶ γνωστὲς πτυχὲς τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς ὀνομαστῆς αὐτῆς περιοχῆς τοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων.


Τὴν πρόσκληση καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἐδῶ

2 σχόλια:

  1. Καλὴ ἐπιτυχία...Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὑπαρξει ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ καὶ ὠφελεια, γιατὶ σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτὲ, ἡ ἱστορία μας θεωρεῖται ξεπερασμένη . Δηλ.εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ περιφρονοῦμε τὶς Μνῆμες καὶ τοῦς ἤρωες; π.κν. καλλιανός

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. π. Κωνσταντῖνε, σὲ κάθε τόπο ἔτσι καὶ στὴ Ρεντίνα κάποιοι ὀλίγοι, «ἥρωες εἰς τὸν ἔρωτάν τους» γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου τους, ὅπως ἐδῶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κούτρας, φροντίζουν νὰ πραγματοποιοῦνται καὶ νὰ στέφονται μὲ ἐπιτυχία πνευματικὲς ἐκδηλώσεις σὲ ἀντιπνευματικὴ ἐποχή.

      Διαγραφή