Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Η ΣΤΡΑΤΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ τοῦ Παναγιώτη Δ. Ντάσιου

Η ΣΤΡΑΤΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ
Αλίαρτος Βοιωτίας
13 Φεβρουαρίου 2015
Ντάσιου Δ. Παναγιώτη

Το θέμα της παρουσίασής μου η στράτα των Σαρακατσαναίων Αγραφιωτών (Αλίαρτος Βοιωτίας – Νιάλα  Αγράφων Ευρυτανίας), αποτέλεσε το κύριο μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, που εκπόνησα και υποστήριξα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το 2010.
Ξεκινώντας,  θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία, όπως:  Η εργασία μου εστιάζει, παρακολουθεί και καταγράφει κύρια τις τρεις Σαρακατσαναίϊκες οικογένειες των: Παναγιώτη Καλαμπαλίκη, Παναγιώτη Ντάσιου και Αριστείδη Μιχόπουλου, το  2007.  Οι συγκεκριμένες οικογένειες διαχειμάζουν στον κάμπο της Κωπαϊδας και με φορτηγά αυτοκίνητα, ανεβάζουν τα κοπάδια τους για ξεκαλοκαιριό, στα θερινά βοσκοτόπια της Νιάλας Αγράφων.
 
Το έτος 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Αγράφων, μετακινούμενοι Σαρακατσαναίοι, εγγεγραμμένοι στην κοινότητα Αγράφων, που ανεβαίνουν (έβγαιναν) στην επάνω λεκάνη της Νιάλας – Άσπρου ποταμού, δηλώθηκαν:
Καλαμπαλίκης Παναγιώτης Αλίαρτος- Καλόγερος Νιάλας
Ντάσιος Παναγιώτης Αλίαρτος – Μεσαία Νιάλα
Μιχόπουλος Αριστείδης Αλίαρτος – Μεσαία Νιάλα. 
Πατσαούρας Αλέκος Αλίαρτος - Σβώνη,
Καλαμπαλίκης Γιώργος Αλίαρτος – Χατζιάτικο
Πατσαούρας Βασίλης Κωπαϊδα – Πετράλωνο Σάϊκας.  
Καλαμπαλίκης Ηλίας Κάστρο Θηβών - Καλόγερος Νιάλας,
Καραλής Γιώργος Αμφίκλεια (Δαδί) - Χαλιάς,
Μιχόπουλος Νικόλαος (Τριάδης) Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας - Νιάλα,
 Μιχόπουλος Δήμος Αγρίνιο - Νιάλα,
Μιχόπουλος Γιάννης Αγρίνιο - Νιάλα.
Κίτσιος Θανάσης χ. Άγραφα - Χαλιάς. 
Κίτσιος Ηλίας Περιβόλι Δομοκού - Σβώνη. 
Τσιγαρίδας Μήτσος Καρδίτσα – Καμάρια Αγράφων,

Τσιγαρίδας Νίκος Αλμυρός Μαγνησίας – Καμάρια Αγράφων,
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅλο τὸ ἀρχεῖο, πατῆστε ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου