Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021. ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

 

Τιμήθηκε, σήμερα 5 Αὐγούστου 2021, στὸ ναΰδριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τὸ καθολικὸ τῆς πάλαι ποτε ὁμωνύμου Μονῆς, ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ († 6 Αὐγ. 1682). Μετὰ τὴ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία (3.30 π.μ. – 7 π.μ.) μὲ λειτουργὸ τοῦ Ὑψίστου τὸν π. Κωνσταντῖνο Κουτσουπιᾶ καὶ ἱεροψάλτες τὸν Περικλῆ Ἀντωνίου, τὸν Γεώργιο Ματζιάρα καὶ τὸν Στέφανο Σάλτη, μὲ τὴ φροντίδα τοῦ ἐπιμελέστατου ἐπίτροπου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Μεγ. Βραγγιανῶν, Ἀριστείδη Θ. Τσιώλη  –σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴν ἐξαίρετη καὶ ἰδιαίτερα δραστήρια ἀντιπρόεδρο τοῦ συλλόγου "Ἀναστάσιος Γόρδιος", Σταυρούλα Γ. Γούλα-Ζαμπάκα–  μοιράστηκαν στοὺς προσκυνητές: ἀναμνηστικὸ δελτάριο γιὰ τὸν ὅσιο Εὐγένιο, γλυκίσματα καὶ καφές, ὅλα προσφορὰ  εἰς μνήμην Ἀριστείδου Σπ. Τσιώλη († 2 Ἰουλ. 2021), ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του.

Ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας

Ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν.

Ὁ ἐπίτροπος μὲ προσκυνητὲς 

στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ 

τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.


Ὁ ἱερεὺς μὲ τοὺς ἱεροψάλτες
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου