Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

ΜΝΗΜΗ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ

Δύο ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του
Σὰν σήμερα, 2 Ὀκτωβρίου, πρὸ δύο ἐτῶν,  ἐκοιμήθη τὸν ὀφειλόμενον ὕπνον ὁ π. Δημήτριος Καλύβας, ὁ φιλαγραφιώτης ἐφημέριος καὶ ἱερατικὸς προϊστάμενος πλέον τῶν πενῆντα ἐτῶν τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2010 στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ  Κέντρου τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση τιμῆς τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων μὲ τὴν συνεργασία τῆς ἱστορικῆς «Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης», τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ καὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος». Τιμώμενος ἅγιος, μὲ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωση, ἦταν ὁ ὅσιος Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός (περ. 1597-1682) μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ὀνοματοδοτήθηκε, ἔκτοτε, ἡ ὡς ἄνω αἰθουσα. Ὁ ἀείμνηστος π. Δημήτριος, ὡς φιλοξενοῦσα συνιστῶσα τῆς ἐκδηλώσεως, καλωσόρισε τοὺς παρευρεθέντες. Τιμώντας τὴ μνήμη του τὸ ἱστoλόγιό μας ἀναρτᾶ μία ταινία (βίντεο) μὲ τὴν προσφώνηση τοῦ π. Δημητρίου. 
                                                                 Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης 

                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου