Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Ἀθανάσιος Παλιούρας, Μεγ. Βραγγιανά, 30 Ἰουνίου 2011
«Ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι ἱερὸς καὶ πρέπει νὰ γίνει προσκύνημα ὅλων τῶν νεοελλήνων»


Ἀθανάσιος Παλιούρας, μονὴ Μυρτιᾶς Τριχωνίδος, 6 Ὀκτωβρίου 2013, " Ἡ μονὴ Μυρτιᾶς στὴ διαδρομὴ τῆς Ἱστορίας" 

https://youtu.be/wGrQO5ZEabE

Ἰωάννης Βασ.  Τσιώλης († 20 - 6 – 2013). Στρατιώτης στὸ ἔπος τοῦ ᾿40.

3 σχόλια:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αὐτὰ ἀξίζουν νὰ προβάλλοντια γιὰ να]γίνονται μαθηματα καὶ νὰ παραδειγματίζουν μικροῦς καὶ μεγαλους.
    Δυσαναπλήρωτο τὸ κενὸ ποὺ ἀφήει ὁ μεγαλος Δασκαλος κι ἐρυνητής, π.κ.ν. καλλιανός

    ΑπάντησηΔιαγραφή