Ἑλληνομουσεῖον (τό). Ὀνομασία διδομένη πολλαχοῦ, ἐπὶ Τουρκοκρατίας, εἰς τὰ σχολεῖα ἀνωτέρων πως σπουδῶν. Περί «κοινῶν ἑλληνομουσείων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ γένους κοινῇ» γίνεται λόγος καὶ ἐν σιγιλλίῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ἐκδοθέντι κατ᾿ Αὔγουστον τοῦ 1819.


Σ᾿ αὐτὸν τὸν διαδικτυακὸ χῶρο, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς φίλους τῆς χώρας τῶν Ἀγράφων, φιλοξενοῦνται κείμενα, ἄρθρα, μελέτες, ἀνακοινώσεις, βιβλία εἰκόνες, ταινίες ποὺ ἀφοροῦν ἢ παραπέμπουν στὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις, τὸ φυσικὸ περιβάλλον τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῶν Ἀγράφων, ὅπως αὐτὸς ἦταν γνωστὸς στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχή. Σκοπὸς τῆς δημιουργίας του εἶναι νὰ γίνουν γνωστὰ καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν, κατὰ τὰς δυνάμεις ἡμῶν, ὅλα ἐκεῖνα τά ‒ἀνὰ τοὺς αἰῶνες‒ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ τόπου μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μεγάλα Βραγγιανά, 18 Σεπτ. 2017· ἀνατολή. 

ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΜΕ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1938. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΑΡΘΕΝΑΙΟΙ 1968. 44 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 1993. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΚΟ ΓΕΦΥΡΙ 1993. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΠΟΡΤΑ ΦΡΑΓΜΟΥ, ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 1993. ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΟΛΑ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Η΄ ΚΟΤΣΟΠΑΝΟΣ ΕΤΩΝ 83. ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 1910 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ΠΕΘΑΝΕ 1989, ΕΤΩΝ 76, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 1913. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


                                                Ἄνθος εὐλαβείας, θερινόν. Μεγ. Βραγγιανά, 27 Ἰουλίου 2016

Οἱ προτομὲς τῶν λογίων ἱερομονάχων Εὐγενίου Γιαννούλη καὶ Ἀν. Γορδίου

Ἁγ. Νικόλαος Ράχης Βραγγιανῶν 26 Ἰανουαρίου 2015 Ὁ Ἁγ. Νικόλαος, ἀπὸ τὴ θέση Κριθάρια 


Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος (1654-7 Ἰουνίου 1729)26 Ἰουλίου 2014
                                            Μεγ. Βραγγιανά, 4 Ἰανουαρίου 2014Ἡ Βαϊοφόρος. Τοιχογραφία στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο τοῦ Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Β΄ μισὸ 18ου αἰώνα. (βλ.http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2015/04/blog-post_5.html )

Ἡ Ἀποκαθήλωσις. Τοιχογραφία τοῦ β΄ μισοῦ 18ου αἰ. στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων (λεπτομέρεια). Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων (http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2015/04/blog-post_98.html  )


Ἡ εἰς ᾉδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου.Τοιχογραφία (λεπτομέρεια) στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο τοῦ Παρθενίου τοῦ Σκούρτου του ἐξ Ἀγράφων. Β΄ μισὸ 18ου αἰώνα (http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2015/04/blog-post_38.html)


Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τοιχογραφία τοῦ β΄ μισοῦ 18ου αἰ. στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων (λεπτομέρεια). Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων (http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2015/04/blog-post_12.html)


Ὁ συνοικισμὸς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μὲ τὸν ὁμώνυμο μεταβυζανινὸ ναό, στὰ Μεγάλα Βραγγιανά τῶν ἈγράφωνἩ  ὁδὸς Γορδίου στὸ Καρπενήσι
Μεγ. Βραγγιανά, 7 Ἰουνίου 2015

Ἱ. ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Γούβας Μεγάλων Βραγγιανῶν, 26 Ἰουλίου 2015

Βατόμουρα (rubus fruticoscous) στὴν πάλαι ποτε ἕδρα τοῦ «Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων» (20 Σεπτεμβρίου 2015)Ἀμπέλοψις, στὰ Μεγ. Βραγγιανά

Ἡ πηγὴ «Φοντάνα» στὶς 16 Ἰανουαρίου 2016
 «…Φοντάνα κικλήσκουσί με νῦν ἐγχώριοι ἄνδρες …»

Ἄνοιξη, Πάσχα· κουτσουπιές, λατ. Cercis siliquastrum,
καὶ ἐλατοδάση Ἀγράφων.Ἄποψη τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν ἀπὸ τὸν αὔλειο χῶρο τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς